RESIDENCE PERMIT

 

 

Üniversitemize kayıtlı yabancı uyruklu öğrenciler (önceki senelerde kayıt olan ve okuluna devam eden, daha önceden ikamet kartı almış ve uzatma başvurusu yapması gereken öğrenciler) ve yeni kayıt yaptıran/yaptıracak tüm öğrenciler İkamet İzni Kartı başvuru belgelerini Yıldız Teknik Üniversitesine teslim etmelidirler. Yüksek Öğretim Kurumu ve İl Göç İdareleri tarafından imzalanan protokol gereği önceden dosyalarını randevularını aldıkları İl Göç İdarelerine teslim eden öğrenciler, artık dosyalarını üniversitelerine teslim edeceklerdir.

Bu şekilde randevu tarihinizi beklemeden üniversiteniz tarafından belirlenen dosya teslim tarihlerinde (Ana Sayfadaki duyuruları ve takvimi kontrol ediniz) dosyanızı teslim edebilirsiniz. Bundan sonra randevu gününüzde İl Göç İdaresine gitseniz bile belgelerinizi kurumdaki memurlar kabul etmeyecek ve sizi üniversitenize yönlendireceklerdir.

 

Toplamanız gereken belgeler için tıklayınız

 

Adres Formu (Lisans Öğrencileri için) (Çıktısını alıp doldurup imzalayınız.)

Adres Formu (Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencileri için) (Çıktısını alıp doldurup imzalayınız.)

Sigorta Tebliğ Formu (Çıktısını alıp doldurup imzalayınız.)

Başvuru Teslim Tebliğ Formu (3 Adet çıktısını alıp doldurup imzalayınız.)

 

 

Sık sorulan sorular için tıklayınız

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Foreign students enrolled in our university (students who were enrolled in the previous years and attending school, who have already received a residence card and who are required to apply for extension) and all new students who have just enrolled or will enrol for the following years, have to submit their residence permit application documents to Yildiz Technical University. In the past, the students were submitting their files directly to the Immigration Office on their appointment day. According to recent changes, in accordance with the protocol signed by the Higher Education Institution and Provincial Migration Administrations, students will now submit their files to their universities.

In this way, you can submit your file on the submission dates announced on the web site (check the calendar on the homepage) by your university without waiting for your appointment date. From now on, even if you go to the Provincial Migration Administration on your appointment day, the officers at the Immigration Office will not accept your documents and will direct you to your university.

 

For the required documents click here

 

Adress Form (For Undergraduate Students)  Fill out and sign it-one copy

Adress Form (For Graduate Students) Fill out and sign it-one copy

Insurance Notification Form  Fill out and sign it-one copy

Application Submission Notification Form  Fill out and sign - three copies

 

 

For frequently asked questions click here