EVENTS
İkamet İzni Başvuru Teslim Tarihleri / Residence Permit File Submission Dates

Güncel ikamet kartı başvuru teslim tarihleri 6 Ocak 2020 Pazartesi - 7 Ocak 2020 Salı günleri 09:00-12:00 13:00 -16:00 saatleri arasındadır.

12:00 - 13:00 saatleri arası öğle tatilidir. Bu saatler arasında dosya teslimi yapılmamaktadır. 

Güncel belirtilen bu tarihler dışında,Ocak ayında başka bir teslim tarihi olmayacaktır. Bu tarihler dışında dosya teslimi yapılamamaktadır. 

6 Ocak 2020 - 7 Ocak 2020 tarihlerinde teslim edilen evraklar 8 Ocak 2020 tarihinde Fatih İl Göç İdaresine teslim edilecektir.

Şubat ayı için yeni tarihler belirlenecektir. Sitemizi takip ediniz

*Belge teslimi belirtilen tarihlerde Davutpaşa Kampüsü, Kışla Binası A-1003, A-1004 ve A-1007 (Mevlana) ofislerine yapılabilir.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Updated dates for residence cart applications are Monday, January 6, 2020 - Tuesday, January 7, 2020, from 09:00 to 12:00 and from 13:00 to 16:00.
 
It is a lunch break from 12:00 to 13:00. No file can be submitted between these hours.
 
There will be no other submission dates in January, except for these dates. Files cannot be submitted on any other day in January.
 
The documents submitted on 6 January 2020 - 7 January 2020 will be delivered to Fatih Immigration Office on 8 January 2020. New dates will be set for February. Please follow our site.
 

*Files can be submitted to A-1003, A-1004, A-1007 (Mevlana) offices in Davutpaşa Campus, Kışla Binası on announced dates.