EVENTS
İkamet İzni Başvuru Teslim Tarihleri / Residence Permit File Submission Dates

Güncel ikamet kartı başvuru teslim tarihi 6 Mart 2020 Cuma günü 09:00-12:00 13:00 -16:00 saatleri arasındadır.

12:00 - 13:00 saatleri arası öğle tatilidir. Bu saatler arasında dosya teslimi yapılmamaktadır. 

Güncel belirtilen bu tarih dışında başka bir teslim tarihi olmayacaktır. Bu tarih dışında dosya teslimi yapılamamaktadır. 

Yalnızca 6 Mart 2020 Cuma günü dosya teslim alınacaktr.  Teslim edilen evraklar 11 Mart 2020 tarihinde Fatih İl Göç İdaresine teslim edilecektir.

*Belge teslimi belirtilen tarihlerde Davutpaşa Kampüsü, Kışla Binası A-1003, A-1004 ve A-1007 (Mevlana) ofislerine yapılabilir.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Updated date for residence card application is Friday, March 6, 2020, from 09:00 to 12:00 and from 13:00 to 16:00.
 
It is a lunch break from 12:00 to 13:00. No file can be submitted between these hours.
 
 
The documents submitted on 28 February 2020 and 6 March 2020 will be delivered to Fatih Immigration Office on 11 March 2020.  
 

*Files can be submitted to A-1003, A-1004, A-1007 (Mevlana) offices in Davutpaşa Campus, Kışla Binası on announced dates.